poznajrosyjski.pl

Nauka rosyjskiego METODĄ SMI

SMI jest nowoczesną metodą nauki języka. Pozwala w szybki sposób opanować podstawowe zwroty i na tej podstawie budować bazę słów i wyrażeń, których używa się na co dzień. System powtórzeń został tak opracowany, że utrwalenie materiału nie sprawia uczniom problemu. Materiały wykorzystywane do nauki są autentyczne, opierają się na prasie internetowej, wiadomościach, vlogach i innych dostępnych mediach. Wszystko to, aby zagwarantować sukces komunikacyjny.

Czy METODA SMI jest dla mnie?

Korzyści z nauki METODĄ SMI:

- szybki efekt

Metoda SMI należy do metod bezpośrednich. Zakłada rozwijanie w pierwszej kolejności dwóch umiejętności: słuchania i mówienia. Odbywa się to na podstawie przygotowanych specjalnych materiałów, w oparciu o Internet, telewizję, prasę, film, książkę. Jest to metoda niezwykle efektywna. Skupia się na konkretnym celu komunikacyjnym.

- pokonanie bariery językowej

Najważniejsza jest produkcja ustna, swoboda wypowiedzi, aktywizacja ucznia. Podczas zajęć nie tylko mówisz, ale też dużo słuchasz, aby oswoić się z brzmieniem języka, co znacznie ułatwi oglądanie rosyjskojęzycznego filmu, rozmowę na ulicy i komunikację w innych standardowych sytuacjach.

- przystępna gramatyka

W SMI nauczanie gramatyki odbywa się metodą indukcyjną. Znajomość gramatyki jest narzędziem do poprawnej komunikacji a nie celem samym w sobie. Dlatego uczeń aktywnie uczestniczy w tworzeniu swojej wiedzy, dzięki czemu jest w stanie szybciej zrozumieć poszczególne zagadnienia i z łatwością  tę wiedzę wykorzystywać w wypowiedziach. Metoda indukcyjna pozwala wykorzystywać własne skojarzenia uczniów do opisywania reguł, co pomaga im lepiej rozumieć trudne zagadnienia.

- motywacja do nauki

Wykorzystanie materiałów autentycznych, które zwiększają motywację do pracy. Ich tematyka jest związana z otaczającym nas światem, z bieżącymi informacjami.

 

Metoda SMI – czy warto?

Nauka tą metodą jest niezwykle skuteczna. Uczeń w szybkim tempie operuje dużym zasobem słownictwa oraz z łatwością przyswaja reguły gramatyczne.

Przekonaj się sam! 

I zacznij po prostu wymiatać po rosyjsku!